محصولات

محصولات شرکت فنی مهندسی کهرباتراشه به 4 دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از :

  1. سیستم های احضار پرستار 
  2. سیستم سرگرمی / اطلاعاتی بیمار ( رسامد )
  3. سیستم اعلام کد بیمارستانی ( رسامان )
  4. سیستم مدیریت محتوای نمایشگرهای بیمارستانی ( رسالوح )
بیشتر

 

سیستم یکپارچه ارتباطی بیمارستانی

اجزایـــی را در نظـــر بگیریـــد کـــه هرکـــدام عملکـــرد و کاربـــرد خاص خـــود را دارند ولی درصورت ترکیـــب و کاربرد در کنار هم، توانایی ایجـــاد ارزشـــی بیـــش از ارزش مجموع اجزا را دارا هســـتند، چنین سیستمی یک سیستم یکپارچه است .

بیشتر

 

درباره کهربا تراشه

فعالان صنعت سلامت، شرکت کهربا تراشه را به عنوان شرکتی میشناسند که در ارائه محصولاتی بر پایه الکترونیک و ITکه در بیمارستان ارتباط و هوشمندی ایجاد میکند، پیشرو است .

 

بیشتر

 

گواهینامه ها 

گواهینامه ها و افتخارات شرکت فنی مهندسی کهربا تراشه به شرح زیر می باشد

بیشتر

ارتباط با ما

تهران - خیابان مفتح جنوبی - پایین تر از طالقانی - کوچه مٌعیر یک - پلاک44ساختمان کهرباتراشه کد پستی: 1581748711

02143368000 Info@kt-co.com