قابلیت های کلیدی

شرکت کهربا تراشه د دارای قابلیت های و فعالیت های کلیدی متعددی می باشد که در زیر به چند مورد مهم آن اشاره می کنیم:

1. دارای بخش های "توسعه وتحقیق " و "طراحی ومهندسی " بسیار قوی با پرسنل مجرب وکارآزموده (مشتمل بر شاخه های الکترونیک، مخابرات، IT ، مکانیک وسایر تخصص ها بسته به نیاز)

2. دارای بخش بازرگانی خارجی قوی جهت :
الف) واردات قطعات وتجهیزات الکترونیکی ، مخابراتی ، ارتباط قوی با شبکه شرکت های همکار در کشورهای مختلف و تنخواه دار در خارج از کشور برای سهولت وسرعت نقل وانتقالات مالی
ب)  اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف خارجی ( در حال حاضر شرکت کهربا تراشه از چند شرکت خارجی دارای نمایندگی می باشد که می توان به شرکت Inteletraek  در صنعت ریلی و Data Com  در صنعت تجهیزات پزشکی اشاره نمود.

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات