سیستم اختصاصی بيمارستان تلويزيون تعاملی(رسامد)

سیستم اختصاصی بيمارستان تلويزيون تعاملی
•مشاهد هی تلويزيون، فیلم، ویدئو و موزیك درخواستی • آموزش بیمار درمورد بیماری • امکان سفارش غذا و خرید • درآمدزایی تبلیغاتی برای بیمارستان • امكان بازی و منوی فرهنگی


توسط : admin | تاریخ : 1392/03/17 | نظرات