مشاوره فروش / Advising with us form, Hospital Equipment

"در کلیه شرکت های تولیدی وبازرگانی ، همواره از بخش فروش به عنوان نیروهای محرکه جلوبرنده نام برده می شود به همین دلیل در انتخاب افراد این بخش بسیار دقیق وحساب شده عمل می شود واستفاده از کارشناسان فروش متخصص ، شاداب ومبتکر با روابط عمومی بالا در سرلوحه مدیران ارشد شرکت بوده است.
شرکت کهربا تراشه نیز در پیروی از این قاعده سعی نموده است با استخدام بهترین ها ودر نظر گرفتن دوره های تخصصی فروش ،بازاریابی وهمچنین دوره های فنی مرتبط ، راه رسید به بلندای افتخار را هموار نموده ورضایت مشتریان خود را با ارائه بهترین پیشنهادات ومشاوره های رایگان جلب نماید.
هم اکنون شرکت کهربا تراشه با اتکال به دانسته ها واطلاعات فنی بالا وهمچنین با تکیه بر اعتماد به نفس وکار تیمی توانسته است سهم بزرگی از بازار را نصیب خود نماید وبا ارائه مشاوره های رایگان در خصوص اجرای بهترین زیر ساخت های سیستم های ارتباطی نقش موثری داشته باشد.
تیم فروش شرکت با افتخار به داشتن نیروهای جوان ومتخصص آمادگی خود را برای هر نوع مشاوره به صورت رایگان قبل از فروش ، حین فروش وبعد از فروش اعلام می نماید
شرح فعالیت بخش فروش:
1. بازاریابی روی محصولات شرکت
2. تحقیق ومطالعه بازار روی محصولات جدید
3. ارائه مشاوره رایگان  قبل از فروش ، حین فروش، بعد از فروش
4. پشتیبانی مشتری
5. مدیریت ارتباطات مشتری
6. دریافت اطلاعات ودرخواست های سفارشی از مشتری وانتقال به بخش طراحی مهندسی
7. طراحی وارائه نقشه های زیر ساخت سیستم های ارتباطی بیمارستانی به صورت رایگان


جهت درخواست مشاوره لطفا فرم مشاوره را تکمیل وارسال نمایید
اطلاعات بخش فروش 
شماره داخلی :                               105
ایمیل :            sales@kt-co.com
• In all trading and manufacturing companies, sales parts are always called as runner forces. Then, force taking process in these sections are definite and using creative and social specialist sales experts are the frontispiece of the head managers.
Regarding this, KTC has tried to pave the way of success and gain the customers’ satisfaction by employing the best and concerning about sales special periods, marketing and related technical periods and gain the customers’ satisfaction with offering the best ideas and providing free advices.
KTC, relying on its knowledge and technical info and also depending on confidence and team work, has been able to behold a big share of the market and by providing free advices about structuring the best infrastructures of communicative systems, has played an effective role.
Sales team is honored to have fresh and expert forces and ready to give any kind of free advices as presales, while selling and after sales.

Sales part, activities in detail:
1- Marketing KTC products
2- Research and study about marketing new products
3- Providing free advices as presales, while selling and after sales
4- Costumers’ back up
5- Managing customers’ connections
6- Receiving info and order requests from the costumers and conveying them to engineering designing
7- Designing and providing infrastructures plans of hospital communicative systems as free
• In case of requesting any advices, you are required to fill in the advisement form and send it.
• Sales department info
Internal Number: 104
Email: sales@kt-co.com

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات