تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، شماره:269
(مجتمع پردیس ویلا)، طبقه 4، واحد 401

کدپستی: 1598843395

تلفن :  43368 021
 فکس : 88502018 021
 
مختصات شرکت فنی مهندسی کهرباتراشه 
در سیستم LatLon:
 
طول جغرافیایی: 51.41483511651
عرض جغرافیایی: 35.71344167714

در سیستم UTM:
 
محور افقی: 537523
محور عمودی: 3952245