محصولات طراحی مهندسی

طراحی محصولات سفارشی :
قابلیت های شرکت در بخش طراحی مهندسی از روز تاسیس شرکت به عنوان هسته اصلی فعالیت های شرکت نمود داشته است و با تصمیم  هیات مدیره این فعالیت ها از ابتدای سال 89 با تاسیس بک  دفتر مستقل صرفاٌ جهت فعالیت های طراحی و مهندسی شتاب ویژه ای گرفت و امروز این بخش شرکت با 8 نفر کارشناس نه تنها توان ارائه محصولات به روز در زمینه تجهیزات پزشکی و انجام پروژه های طراحی الکترونیک در سطح پیشرفته را دارد،بلکه می تواند به درخواست های ارائه شده از سوی مشتریان در زمینه طراحی و ساخت پروژه های الکترونیکی و مخابراتی گوناگون پس از امکان سنجی و ارزیابی فنی – اقتصادی نیز اقدام نماید .لذا در صورت نیاز شما به چنین خدمتی می توانید از توانایی این شرکت بهره مند گردید .
فعالیت این بخش در سه بخش زیر قابل بررسی می باشد:

قابلیت های کلیدی
طراحی و ساخت
پیکره بندی و مهندسی

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/10/25 | نظرات