دستگاه ضبط مکالمات محلی

دستگاه ضبط مکالمات رادیویی (Over The Air)

دارای امکان ضبط همزمان 16 کانال رادیویی تمام انواع بی سیم های دستی ، ثابت ، لکوموتیو ، (مانوری، کانونشنال وترانک ) با امکان شنود Online از طریق شبکه دیتا سویچ راه آهن یا شبکه اینترنت.

مزایا وقابلیت ها :
1. ذخیره سازی مکالمات بیش از 9000 کانال ساعت مکالمه
2. امکان پخش زنده تمامی مکالمات از روی شبکه ی به شکل Web Base
3. دسترسی به کلیه مکالمات ضبط شده قبلی از روی شبکه
4. امکان Back up  گیری از کلیه مکالمات از هر نقطه شبکه دیتا سویچ
5. حذف کلیه رفت وآمد ها برای دسترسی به مکالمات
6. حذف امکان از بین رفتن مکالمات ضبط شده در سوانح


 

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات