سیستم اعلام کد 99همه روزه تعدادی از همنوعان ما دچار ایست قلبی می شوند که برای اغلب این افراد قطع ضربان قلب بسیار زود هنگام بوده و می توانیم با اقدام به موقع قبل از اینکه مغز دچار آسیب جدی و دائمی شود فعالیت قلب را احیاء کرده و بیمار را به زندگی بازگردانیم .
احیاء قلبی-ریوی یا CPR  (Cardio Pulmonary Resuscitation)  شامل مجموعه اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز انجام می شود و مهمترین عامل در انجام یک CPR موفق زمان بوده و از دست دادن ثانیه های طلایی تمام جنبه های  CPR  را تحت تاثیر قرار می دهد و نتیجه نهایی را تعیین می کند. با گذشت هر دقیقه از ایست قلبی ریوی ، احتمال برگشت بیمار به شدت کاهش  می یابد.  مغز تنها برای 10 ثانیه اکسیژن کافی دارد. اگر ضربان قلب و جریان خون متوقف شود، بیمار بعد از 15 ثانیه آگاهی خود را ازدست داده و بعد از 30-60 ثانیه تنفس او متوقف خواهد شد.  کاهش سطح هوشیاری، ازبین رفتن نبض و فشارخون بلافاصله پس از ایست قلبی اتفاق می افتد. هرچه از ایست قلبی بگذرد خطر آسیب مغزی جدی تر شده وبعد از 6-4 دقیقه (زمان طلایی) اگر جریان خون برقرار نشود مرگ مغزی غیرقابل برگشت اتفاق می افتد.  بر اساس تحقیقات و بررسی آمارهای ارائه شده از مراکز درمانی بیشترین علت CPR های  ناموفق درعدم توانایی اعلام کد به شیوه مناسب و خبررسانی به گروه احیاء میباشد. از این رو نقش یک سیستم فراخوانی مطمئن و بدون اتلاف وقت بسیار مهم میباشد.
 

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات

ساختار 

توسط : admin | تاریخ : 1392/08/11 | نظرات