مشخصات بیمار

نوشتن نام بیمار بالای هر تخت یکی از پارامترهای مهم در بیمارستان می باشدوپرستاربا مشاهده آن می تواند بیمار را شناسایی ونسبت به ارایه سرویس ومراقبت های مرتبط به بیمار اقدام نماید.
نمایشگرنام بیماربه صورت دیجیتال ابزاری است که می تواند جایگزین روش های قدیمی ( نوشتن روی تخته وایت برد ویا نوشتن روی کارت بیمار که در کنسول بالای تخت تعبیه شده است ) در مراکز درمانی گردد و اطلاعات بیمار در هنگام پذیرش ویا ورود به بخش در رایانه ثبت وبرای تخت مورد نظر ارسال می گردد وتا زمانیکه بیمار ترخیص نشده باشد این اطلاعات روی صفحه نمایشگر نمایش داده می شود. در صورت تغییر وضعیت ویا پزشک معالج این تغییرات  بلافاصله  در پنل نمایشگر   به روز خواهد شد . استفاده از این ابزار می تواند بسیار از خطاهای انسانی را بپوشاند ومانع از صدمات غیرقابل جبران در مراکز درمانی شود .
 
 

 
 
نمایشگر نام بیمار در دو مدل زیر قابل ارائه می باشد.
نمایشگر نام بیمار با نمایشگر LCD
نمایشگر نام بیمار با نمایشگر LED 

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات