سیستم اینترکام اتاق عمل

برقراری ارتباط صوتی با ایستگاه پرستاری در اتا قهای عمل

• پنلهای بدون نیاز به لمس  •   (Contactless) ضبط و ثبت کلیه احضارها از اتاق عمل به ایستگاه پرستاری و برعکس • امکان برقراری ارتباط دو طرفه ایستگاه پرستاری با یک اتاق عمل خاص • امکان برقراری ارتباط از ایستگاه پرستاری همزمان با کلیه اتاق عم لها • دارای سنسورهای نوری، میکروفن و اسپیکر و ولوم کنترل دیجیتال • پوشش پلی کربنات، قابل استریل

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات