سیستم احضار پرستار وایرلس (بی سیم)
• ساده ترین نوع سیستم احضار پرستار، بدون ارتباط صوتی و بدون سیم کشی • قابل استفاده در هر نوع بخش بیمارستانی با بودجه پایین • راحتی کار با سیستم و بدون نیاز به آموزش تخصصی • بخش فرستنده: کلیدهای احضار داخل اتاق ها • بخش گیرنده: مانیتور و نمایشگرهای داخل ایستگاه پرستاری