سیستم احضار پرستار

"داشتن همراه خوب برای بیمار، در تمام ساعاتی که او در بیمارستان بستری و ناتوان از برخاستن است ، کمک موثری برطرف کردن  نیازهای او خواهد بود.
از طرف دیگر با توجه به اهمیت کار پرستاران ومسئولیت سنگین آنها در خدمت رسانی به بیماران بستری وفشار کاری بالای این قشر، وجود سیستمی که علاوه بر مطلع کردن به موقع وسریع پرستاراز نیاز بیماربه او ، بتواند با حذف رفت وآمدهای اضافی از بارکاری پرستاران نیز بکاهد، مورد نظر مسئولین وتصمیم گیرندگان مراکز درمانی بوده و می باشد
امروزه سیستم احضار پرستار وظیفه ساماندهی کلیه ارتباطات داخل بخشی  بیمارستان را به عهده دارد وبه صورت کاملا دیجیتال وهوشمند طراحی و ارائه می گردد.
انتظاراتی از قبیل اولویت بندی احضار ها ، اتصال به کامپیوتر وثبت کلیه اتفاقات ، دارا بودن سیستم شبکه ای هوشمند وانتقال داده ها با سیستم HIS بیمارستان  و اعلام کد گروه احیاء (کد 99) از جمله انتظاراتی است که باعث پیدایش نسل جدید ومدل های متفاوتی از سیستم های احضار پرستارشده است که می توان به مدل های زیر اشاره کرد:
1. سیستم احضار پرستارمدل صامت ( بدون ارتباط صوتی بین بیمار وپرستار)
2. سیستم های احضار پرستار هوشمند ( با ارتباط صوتی وامکانات ویژه)
• 
• مدل گویا ( دارای ارتباط صوتی وامکانات ویژه)
• مدل گواه 1 ( دارای ارتباط صوتی + امکانات ویژه + قابلیت اتصال به رایانه )
• مدل گواه 2 ( دارای ارتباط صوتی + امکانات ویژه + قابلیت اتصال به رایانه و سازگار با سیستم HIS)


مدل صامت

 
مدل گویا
مدل گواه 1
مدل گواه 2

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/10/24 | نظرات