ویژگی های سیستم مدل صامت

سیستم احضار پرستار
• ساده ترین نوع سیستم احضار پرستار، بدون ارتباط صوتی • قابل ارایه در دو مدل نمایش براساس شماره تخت ونمایش براساس شماره اتاق • دستگاه مرکزی بدون محدودیت تعداد تخت • نمایش اولویت برای3 احضار اول و ملودی جهت اعالم احضار • قابل استفاده در هر نوع بخش بیمارستانی با بودجه پایین •راحتی کار با سیستم وبدون نیاز به آموزش تخصصی

 


 

توسط : admin | تاریخ : 1392/03/16 | نظرات